הקשר בין העורך לכותב

  • PDF

בעריכת מקור הקשר בין העורך לכותב חשוב לאין ערוך. אם אין כל קשר בין השניים, על פי רוב בגלל גורם מתווך - הוצאת הספרים או הגוף האחראי לעריכה - דבר מה בעבודת העריכה אינו שלם.

אין כוונתי שצריך לעבוד בצמידות מלאה; אבל הכרת הכותב ובייחוד הכרת "צרכיו העריכתיים" ודרך התייחסותו לטקסט שכתב, מאפשרת להתכוונן לעריכה הרצויה. בקצה האחד של הספקטרום מצויים אנשים שכל מילה שכתבו חשובה להם, וכל שינוי קל בטקסט שלהם קשה עבורם וכרוך בוויכוח או במשא ומתן. לטקסטים של כותבים אלה יש להתייחס בזהירות הראויה. בקצה האחר מצויים מי שמכוונים יותר לרעיון הכללי ופחות לדרך הניסוח. הם ישמחו אם העורך יכוון אותם בדרך ההבעה, ואפילו ינסח מחדש את הרעיונות, ובלבד שכוונתם תובהר היטב. בין שני הקצוות הללו מצויים כמובן כותבים מכותבים שונים, ומומלץ תמיד בתחילת העריכה ליצור דיאלוג פורה: להבהיר כוונות ומטרות בעריכה, ואז לערוך כמה עמודים, לשלוח או להראות לכותב - וכך לבחון לאן נושבת הרוח. פעולות אלה עשויות לחסוך זמן ועוגמת נפש רבים בהמשך.